Media4all10

Edit lenses.eu.com

For/para Monika Szewczyk Monika.edu.art - production and realization/producción y realización: lenses.eu.com

Spotkanie z Edyta Niewińską, pisarką, scenarzystką, dziennikarką i trenerką.

Rozmowę prowadziła Ewelina Bielawska - production and realization/producción y realización: lenses.eu.com

Carnaval 2019 - production and realization/producción y realización: lenses.eu.com

FMF IndianaJones 2016 Siódmy Zmysł (English subtitles)

For/para Fundacja Siódmy Zmysł - production and realization/producción y realización: lenses.eu.com

AudioMovie: alternatywne ścieżki (English subtitles)

For/para AudioMovie - production and realization/producción y realización: lenses.eu.com

Silver Frame / Showreel 2014

For/para Silver Frame – Editor: Krzysztof Gurszyński - lenses.eu.com

Krakow UNESCO City of Literature (2013)

For/para KBF – production and realization/producción y realización: wideopromocja.pl

Editor: Krzysztof Gurszyński - lenses.eu.com (realizacja.tv)