Praca wre

Wczoraj w użyciu FCPX:

Zrzut ekranu 2015-06-27 15.48.32

FCPX – prosta animacja dla klienta

A dziś w użyciu świeżo z aktualizowany do najnowszej wersji 8.4 AVID Media Composer:

 

Zrzut ekranu 2015-06-28 13.04.13

AVID Media Composer 8.4 – dodanie napisów dla niesłyszących do gotowego filmu promocyjnego

Montaż za pomocą programów FCPX i AVID MC